_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Zaproszenie na konferencję

W imieniu organizatorów, mamy przyjemność zaprosić Państwa na I naukową konferencję poświęconą zagadnieniom godności i równości rodziców oraz dziecka do doświadczania miłości rodzicielskiej w sytuacji rozwodu lub rozstania się rodziców.
Konferencja, pt. Ochrona godności rodzica i dziecka w sądownictwie rodzinnym – w kontekście prawno-społecznym. Wnioski de lege ferenda organizowana jest 15 kwietnia 2015 roku w Zamościu.

Rodziny polskie przeżywają kryzys w wymiarze społeczno-kulturowym, w znacznej mierze duchowym i moralnym. Postęp cywilizacyjny doprowadził do sytuacji dewaluacji wartości i fundamentów naturalnego funkcjonowania rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. Na tle przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych dokonało się przewartościowanie systemu rodziny na jej niekorzyść, prowadzące do inflacji wartości rodziny i praw dziecka, które rodzi się z miłości obojga rodziców.
W konferencji tej, wystąpią prelegenci z pięciu uniwersytetów, tj. z KUL, UKSW, UJ, UW i UŚ oraz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a także Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Pani Anna Andrzejewska oraz prawnicy zajmujący się sprawami rodzinnymi.

Zaproszenie i program konferencji