_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.

Działalność Stowarzyszenia, to nie tylko spotkania z ojcami i ich rodzinami dotkniętymi alienacją rodzicielską. Dzielenie się wspólnym doświadczeniem w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją, jest odpowiedzią na pierwszą potrzebę poszukujących pomocy. Ta część naszej aktywności jest bardzo ważna, ale dobrze rozumiemy, że najlepszym lekarstwem jest profilaktyka i wpływanie na zmiany prawa oraz mentalności władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz tej, która zrobiła najwięcej chaosu,tj., władzy sądowniczej.

 

Dlatego podejmujemy również działania na rzecz takich zmian, uczestnicząc we wszelkich ważnych spotkaniach, które mają na celu przedstawienie problemu dyskryminacji prawa dziecka i jednego z rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej, której przewodniczył Pan Premier Donald Tusk, nasz przedstawiciel przekazał Mu osobiście ważne pismo traktujące o podnoszonych problemach patologii w sądach rodzinnych wraz z postulatami i możliwymi rozwiązaniami tego społecznie bardzo ważnego problemu.

Pismo zawiera także wolę spotkania się z Panem Premierem oraz nasze propozycje rozwiązań. Pretekstem naszej obecności w kancelarii URM było zorganizowanie przez Rząd konferencji "Forum dla Rodziny". Planowane są następne spotkania. Tam również będziemy.

Dnia 25.10.2013 r. odbyło się również spotkanie Pełnomocnik ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którym był nasz przedstawiciel z przedstawicielkami Forum Matek. W spotkaniu wziął udział także pan Paweł Jaros z ramienia MS i RPD, członek powołanego zespołu, któremu przewodniczy Pełnomocnik, Pani Anna Andrzejewska. Tam również zostało wręczone pismo śląskiego stowarzyszenia oraz pisma z Forum Matek. Czekamy na kolejne spotkania, które zapoczątkują społeczny udział w pracach legislacyjnych, tj. koniecznych zmian prawa rodzinnego, które zapobiegną dyskryminacji praw dziecka i ojca.

Zobacz pismo SLSOPO do