Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.

12 czerwca 2013 roku odbyła się kolejna pikieta środowiska alienowanych
rodziców. Protest miał miejsce w Warszawie, przed gmachem sejmu RP.
Rozpoczął się około godziny 11:00 i trwał ponad godzinę. Pretekstem do demonstracji było spodziewane sprawozdanie z działalności RPD Marka Michalaka, które miało zostać złożone przed posłami tego dnia. 
 
 
 
Organizatorami manifestacji byli m.in.Fundacja Mam Prawo Mieć Tatę oraz ruch DzielnyTata. SlSOPO wsparło
pikietę obecnością delegacji Zarządu oraz swoich członków.  Demonstranci wyrażali rozczarowania
działalnością RPD. Skandowano hasła domagające się odejścia Marka Michalaka z pełnionego stanowiska. Zbierano podpisy pod petycją domagającą się jego dymisji. Z protestującymi rodzicami rozmawiali przedstawiciele PO (Małgorzata Kidawa-Błońska) ,PiS oraz Ruchu Palikota (Armand Ryfiński)
Posłowie PiS poinformowali, że jesienią tego roku możliwe jest spotkanie środowiska  alienowanych
rodziców z posłami RP w Sali Kolumnowej, celem przedstawienia problemu i zaproponowania zmian
ustawowych. Po zakończonej manifestacji część demonstrantów spontanicznie udała się
do biura RPD, gdzie złożono na ręce jednego z urzędników  "order płaczu" za wybitne zasługi
w ignorowaniu zgłoszeń o przemocy wobec alienowanych dzieci.
 
Równolegle z protestem alienowanych rodziców swoje niezadowolenie z działalności RPD Marka Michalaka
demonstrowała organizacja środowiska pro life.
 
Video przed Sejmem
 
Video przed Biurem RPD