Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dnia 18 kwietnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie dyrektora Gabinetu Politycznego, Pana Piotra Dardzińskiego  z przedstawicielami organizacji społecznych w sprawie Komitetu Doradczego ds. nowelizacji prawa rodzinnego, jaki został powołany 20 marca br. przez Ministra Sprawiedliwości Pana dra Jarosława Gowina.

 

Na spotkaniu tym, przedstawiciele mi.n. SLSOPO  oraz Społecznego Towarzystwa Wspierania Dzieci i Rodzin z Łodzi, poinformowali przedstawicieli MS o potrzebie zmian (nowelizacji) prawa rodzinnego (KRiO oraz KPC) oraz o patologicznych praktykach sądowych, łamiących prawa dziecka i rodzica w sprawach rozwodowych czy rodzinnych.

Empatyczne podejście przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ich zainteresowanie ww. sprawami sprawiło, że organizacje społeczne zobowiązały się przesłać do MS uzgodniony społeczny projekt zmian prawa rodzinnego i funkcjonowania niektórych instytucji (np. RODK), które powołane do ochrony rodziny przyczyniały się do eskalacji problemów (konfliktów) rodzinnych, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności.

Wierzymy, że dobre intencje i żywe zainteresowanie przedstawicieli MS oraz posłów, którzy monitorują te problemy w stosowaniu prawa w sprawach rodzinnych, zakończą długi okres milczenia i tolerowania tej dyskryminacji praw dziecka i jednego z rodziców (głównie ojca). Wierzymy, że ten Parlament rozwiąże doniosłe społecznie problemy w sprawach rodzinnych i wpłynie ustawodawczo na zmianę mentalności zwłaszcza III władzy (sądowniczej) w Polsce, co zbliży nas, Polaków do bardziej cywilizowanych narodów Europy w tej materii.