Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r

W dniu 23 marca 2013 r. w godz. 10 – 16 dzieki zaproszeniu  Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego nasi członkowie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym obowiązujących w prawie polskim przepisów prawa antydyskryminacyjnego. Szkolenie odbyło się   w Warszawie przy ul. Mokotowska 29a 

 

Szkolenie miało na celu promowanie wiedzy na temat walki z dyskryminacją oraz angażowanie do pomocy ofiarom dyskryminacji ludziom  zainteresowanych tematyką praw człowieka.
Podczas szkolenia zostały zaprezentowane podstawowe przepisy polskiego prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa karnego dotyczące równego traktowania oraz dyskryminacji.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wsparcie prawne dla ofiar i osób zagrożonych dyskryminacją”, prowadzonego w ramach programu Obywatel i Prawo VII.


Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu, otrzymały certyfikaty .  

W imieniu zarzadu SLSOPO jeszcze raz dziękujemy organizatorom .

http://www.ptpa.org.pl/