Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Manifestacja przed Sądem Okręgowym w Poznańiu 08.03.2013 r.

Manifestacji 08 marzec 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Walka ojców z dyskryminacją, nie przestrzeganiem prawa przez sądy, nie przestrzeganiem konstytucji RP, nie przestrzeganiem praw dziecka i praw człowieka. Działaniem przez sądy i biegłych psychologów wg stereotypów i schematów myślowych z początku ubiegłego wieku. Niekompetencji wielu urzędników państwowych od sędziów, biegłych, kuratorów...

Radio Merkury :

 

 

 

 

.