_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca pragnie poinformować, że w związku z wnioskiem między innymi naszego Stowarzyszenia w trybie art. 241 KPA w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej, Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji z dnia 12 maja 2016rhttp://orka.sejm.gov.pl/opinie8.n…/…/pet_d4/$file/pet_d4.pdf w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

został przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych (pismo MS do ŚLSOPO z dnia 27.9.2016r. w załączeniu) 

z prośbą o upowszechnienie jego treści wśród

sędziów orzekających w sprawach rodzinnych oraz

wśród zawodowych kuratorów rodzinnych i kuratorów społecznych,

merytorycznych pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,

biegłych – psychologów i pedagogów wpisanych na listę biegłych sądowych oraz

mediatorów sądowych wpisanych na listę stałych mediatorów

– z obszaru właściwości danej apelacji. 

Bo każde dziecko ma prawo do równej miłości obojga rodziców!