_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości prawo dziecka do obojga rodziców góruje nad ewentualnym konfliktem między rodzicami. 
W konsekwencji takich rozstrzygnięć DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE u każdego z rodziców. Pismo DSRiN-II-071-1/16 

 

 "Istota tych zmian polega na nadaniu priorytetowego znaczenia takiemu rozstrzygnięciu, w którym SĄD - orzekając o rozwodzie (separacji) albo wydając orzeczenie opiekuńcze w przypadku rozłączenia rodziców - BĘDZIE POZOSTAWIAŁ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ OBOJGU RODZICOM I TO NAWET WÓWCZAS, GDY NIE PRZEDŁOŻĄ ONI PISEMNEGO POROZUMIENIA CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA TEJ WŁADZY".