_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Dzień Ojca w (też) Radio Katowice 23.6.2017

Dzień Ojca z (też) Radiem Katowice.

Posłuchajcie audycji "Kawa na ławę"- rozmowy dnia Radia Katowice, na antenie 23 czerwca 2017 o 7:40 rano.

O prawach dzieci i rodziców rozmawiali Redaktor Jerzy Zawartka i Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca , Przemysław Piotrowski.

ROZMOWA - trzeba kliknąć w ARCHIWUM AUDYCJI link :  

Czy ojcowie zgłaszający się do Ślaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca żalą się tylko na polskie sądy rodzinne? 23-06-2017

Pozdrawiamy :-)

Opieka naprzemienna - bo każde dziecko ma prawo 

do równej miłości obojga rodziców!

 

Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017

W dniu 6.6.2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca brało udział – obok innych stowarzyszeń i organizacji ojcowskich oraz podmiotów działających na rzecz dobrej kondycji polskich rodzin, a przede wszystkim dobra polskich dzieci – w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rodziny.

 

Spotkanie pod roboczym tytułem "Rodzina w sytuacjach kryzysowych - rola wychowawcza ojca, kontakty z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa" odbyło się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

Kwestie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców po ich rozstaniu się i opieki naprzemiennej, ale i inne palące problemy polskich rodzin, zostały merytorycznie i szczegółowo zaprezentowane i omówione, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele prac jeszcze jest do wykonania w prawodawstwie rodzinnym ale przede wszystkim w orzecznictwie sądów rodzinnych.

 

Ślaskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca składa szczególne podziękowania Paniom z ww. podkomisji, tj. Pani Przewodniczącej Posłance Ewie Tomaszewskiej, Pani Posłance Urszuli Ruseckiej oraz Pani Posłance Bernadecie Krynickiej oraz Pani Profesor Krystynie Ostrowskiej.

 

Ponadto dziękujemy Panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za inspirację i pomoc w uczestnictwie w ww. posiedzeniu.

 

Poniżej link do relacji audio-video z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&type=podkomisja#B722AF19646851B1C1258131003C8364

 

 

Więcej artykułów…

 1. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice
 2. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 3. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 4. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 5. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 6. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 7. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 8. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 9. 23 czerwca - Dzień Ojca
 10. 1 czerwca Dzień Dziecka
 11. 26 Maja Dzień Matki
 12. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 13. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 14. Wielkanoc
 15. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 16. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 17. Zaproszenie na konferencję
 18. HBO w ŚLSOPO
 19. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 20. Spotkanie 12.12.2013 r.
 21. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 22. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 23. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 24. Oświadczenie.
 25. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 26. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 27. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 28. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 29. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 30. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r