_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Pojęcie „prawa do osobistej styczności z dzieckiem” obejmuje prawo babć i dziadków do osobistej styczności z ich wnukami.

Pojęcie „prawa do osobistej styczności z dzieckiem” obejmuje prawo babć i dziadków do osobistej styczności z ich wnukami.

KOMUNIKAT PRASOWY nr 78/18 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Luksemburg, 31 maja 2018 r.

Wyrok w sprawie C-335/17 Valcheva / Babanarakis

Podpisz Petycję o wpisanie do Konstytucji OJCOSTWA jako wartości chronionej

Szanowni Państwo,

Konstytucja w obecnym brzmieniu mówi o ochronie rodzicielstwa wyszczególniając macierzyństwo, a pomijając całkowicie ojcostwo. Ma to swoje niechlubne odzwierciedlenie we współczesnym życiu społecznym, w którym rola i pozycja ojca jest niedocenianą, marginalizowaną i najbardziej zaniedbaną rolą społeczną. Trzeba także dodać, że ojcowie są dyskryminowani – w szczególności w sądach rodzinnych w przypadku rozwodu, tudzież rozstania się rodziców dziecka.
Brak konstytucyjnej ochrony ojcostwa nie jest dla mężczyzn zachętą do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny, podejmowania roli odpowiedzialnego i świadomego ojcostwa.
W naszym przekonaniu zmiana Art. 18 Konstytucji poprzez uzupełnienie zbioru wartości chronionych – o ojcostwo, przełoży się na realne zmiany w życiu społecznym i przyczyni się do budowania kultury sprzyjającej silnemu ojcostwu. Zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo stanowi wartość społeczną i jest elementem dobra wspólnego. Skorzystają na tym rodziny, dzieci, matki i sami ojcowie, czując się uszanowani w swojej życiowej roli i zachęceni do bardziej zaangażowanej i odpowiedzialnej służby swoim rodzinom.

Propozycja zmiany Art 18 Polskiej Konstytucji, którą my popieramy: 

Art. 18 „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Prosimy podpisujcie słuszną Petycję - dla dobra dzieci, rodzin, ojców i matek, ale także dziadków i babć, wujków i cioć! To dosłownie parę minut, a chroni życie i zdrowie, szczęście i pozytywne wartości milionów!

Link do Petycji jest poniżej:

 

http://petycja.eu/petycja-o-wpisanie-konstytucji-ojcostwa-jako-wartosci-chronionej/

 

Więcej artykułów…

 1. LIST OTWARTY RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego
 2. Ojcowie! Piszcie o zmianę prawa!
 3. Życzenia Świąteczno Noworoczne
 4. ŚLSOPO o prawach dzieci i rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości - panel "Rodzina w Sądzie"
 5. Dzień Ojca w (też) Radio Katowice 23.6.2017
 6. Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017
 7. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice
 8. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 9. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 10. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 11. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 12. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 13. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 14. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 15. 23 czerwca - Dzień Ojca
 16. 1 czerwca Dzień Dziecka
 17. 26 Maja Dzień Matki
 18. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 19. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 20. Wielkanoc
 21. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 22. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 23. Zaproszenie na konferencję
 24. HBO w ŚLSOPO
 25. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 26. Spotkanie 12.12.2013 r.
 27. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 28. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 29. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 30. Oświadczenie.