_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice

W dniu 18 maja 2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca miało możliwość uczestniczenia w programie publicystycznym Polskiego Radia Katowice „Temat do dyskusji. Alimenty”.

Audycja dotyczyła bezpośrednio kwestii alimentacji w związku z wchodzeniem w życie nowelizacji kodeksu karnego, a w szczególności Art. 209 Kodeksu Karnego.

Dziękujemy Pany redaktorowi Zdzisławowi Makles za umożliwienie zaprezentowania szerokiej rzeszy radiosłuchaczy naszej opinii na temat nie tylko odpowiedzialnej alimentacji obojga rodziców ale także nierozerwalnie związanej z nią ważnej kwestii realnej i równoprawnej opieki nad dziećmi zarówno przez ojców jak i przez matki, a także zaprezentowania problemów z jakim spotykają się nasze dzieci, i my także, w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie rodzinnym.

Liczymy na kolejne audycje poruszające ważne dla nas tematy, m.in. dotyczące wprowadzenia opieki naprzemiennej / równoważnej / dzielonej.

Posłuchajcie. Trzeba kliknąć ikonkę audycji pod zdjęciem mikrofonu na stronie

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29204,Alimenty-Temat-do-dyskusji.html#.WSSdc1R94dV 

Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017

Radosnych Świąt Wielkanocnych 

i wszystkiego dobrego na ten wiosenny czas

wszystkim członkom Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

i ich rodzinom

a także sympatykom

życzy Zarząd ŚLSOPO

Więcej artykułów…

 1. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 2. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 3. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 4. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 5. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 6. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 7. 23 czerwca - Dzień Ojca
 8. 1 czerwca Dzień Dziecka
 9. 26 Maja Dzień Matki
 10. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 11. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 12. Wielkanoc
 13. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 14. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 15. Zaproszenie na konferencję
 16. HBO w ŚLSOPO
 17. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 18. Spotkanie 12.12.2013 r.
 19. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 20. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 21. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 22. Oświadczenie.
 23. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 24. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 25. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 26. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 27. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 28. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 29. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego
 30. Manifestacja przed Sądem Okręgowym w Poznańiu 08.03.2013 r.