_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017

W dniu 6.6.2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca brało udział – obok innych stowarzyszeń i organizacji ojcowskich oraz podmiotów działających na rzecz dobrej kondycji polskich rodzin, a przede wszystkim dobra polskich dzieci – w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rodziny.

 

Spotkanie pod roboczym tytułem "Rodzina w sytuacjach kryzysowych - rola wychowawcza ojca, kontakty z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa" odbyło się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

Kwestie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców po ich rozstaniu się i opieki naprzemiennej, ale i inne palące problemy polskich rodzin, zostały merytorycznie i szczegółowo zaprezentowane i omówione, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele prac jeszcze jest do wykonania w prawodawstwie rodzinnym ale przede wszystkim w orzecznictwie sądów rodzinnych.

 

Ślaskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca składa szczególne podziękowania Paniom z ww. podkomisji, tj. Pani Przewodniczącej Posłance Ewie Tomaszewskiej, Pani Posłance Urszuli Ruseckiej oraz Pani Posłance Bernadecie Krynickiej oraz Pani Profesor Krystynie Ostrowskiej.

 

Ponadto dziękujemy Panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za inspirację i pomoc w uczestnictwie w ww. posiedzeniu.

 

Poniżej link do relacji audio-video z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&type=podkomisja#B722AF19646851B1C1258131003C8364

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice

W dniu 18 maja 2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca miało możliwość uczestniczenia w programie publicystycznym Polskiego Radia Katowice „Temat do dyskusji. Alimenty”.

Audycja dotyczyła bezpośrednio kwestii alimentacji w związku z wchodzeniem w życie nowelizacji kodeksu karnego, a w szczególności Art. 209 Kodeksu Karnego.

Dziękujemy Pany redaktorowi Zdzisławowi Makles za umożliwienie zaprezentowania szerokiej rzeszy radiosłuchaczy naszej opinii na temat nie tylko odpowiedzialnej alimentacji obojga rodziców ale także nierozerwalnie związanej z nią ważnej kwestii realnej i równoprawnej opieki nad dziećmi zarówno przez ojców jak i przez matki, a także zaprezentowania problemów z jakim spotykają się nasze dzieci, i my także, w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie rodzinnym.

Liczymy na kolejne audycje poruszające ważne dla nas tematy, m.in. dotyczące wprowadzenia opieki naprzemiennej / równoważnej / dzielonej.

Posłuchajcie. Trzeba kliknąć ikonkę audycji pod zdjęciem mikrofonu na stronie

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29204,Alimenty-Temat-do-dyskusji.html#.WSSdc1R94dV 

Więcej artykułów…

 1. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 2. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 3. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 4. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 5. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 6. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 7. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 8. 23 czerwca - Dzień Ojca
 9. 1 czerwca Dzień Dziecka
 10. 26 Maja Dzień Matki
 11. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 12. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 13. Wielkanoc
 14. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 15. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 16. Zaproszenie na konferencję
 17. HBO w ŚLSOPO
 18. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 19. Spotkanie 12.12.2013 r.
 20. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 21. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 22. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 23. Oświadczenie.
 24. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 25. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 26. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 27. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 28. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 29. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 30. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego