_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

ŚLSOPO o prawach dzieci i rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości - panel "Rodzina w Sądzie"

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca wzięło udział w spotkaniu „Rodzina w Sądzie” z udziałem sędziów, mediatorów rodzinnych i organizacji pozarządowych, w tym organizacji ojcowskich i działających na rzecz rodziny, a przede wszystkim dzieci, zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich z udziałem Pana Ministra Łukasza Piebiaka i Pana Ministra Michała Wosia.

 

Panel odbył się dnia 29 czerwca 2017 r. w godz. 10.30 - 13.30, w Gmachu Głównym Ministerstwa przy Al. Ujazdowskich 11 (sala nr 63) w Warszawie.

 

Na spotkaniu odbyły się 5 minutowe wysłuchanie postulatów przedstawicieli sędziów, mediatorów rodzinnych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji ojcowskich i działających na rzecz rodziny, także Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, sędziów i mediatorów dotyczących spraw rodzinnych i rozwodowych oraz wysłuchanie postulatów de lege ferenda dotyczących projektów zmian w postępowaniu rozwodowym i rodzinnym.

 

 

Mówiliśmy o poszanowaniu prawa dzieci do obojga rodziców, o alienacji rodzicielskiej – czyli formie przemocy emocjonalnej, o potrzebie realizacji opieki naprzemiennej, o braku realizacji przez sądy rodzinne znowelizowanych 29 sierpnia 2015 zapisów prawnych dotyczących dzieci, i rodziców w momencie ich rozstania się – a w szczególności art. 58 i 107 krio, a także o orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i poszanowaniu prawa krajowego i EKPC.

Dzień Ojca w (też) Radio Katowice 23.6.2017

Dzień Ojca z (też) Radiem Katowice.

Posłuchajcie audycji "Kawa na ławę"- rozmowy dnia Radia Katowice, na antenie 23 czerwca 2017 o 7:40 rano.

O prawach dzieci i rodziców rozmawiali Redaktor Jerzy Zawartka i Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca , Przemysław Piotrowski.

ROZMOWA - trzeba kliknąć w ARCHIWUM AUDYCJI link :  

Czy ojcowie zgłaszający się do Ślaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca żalą się tylko na polskie sądy rodzinne? 23-06-2017

Pozdrawiamy :-)

Opieka naprzemienna - bo każde dziecko ma prawo 

do równej miłości obojga rodziców!

 

Więcej artykułów…

 1. Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017
 2. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice
 3. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 4. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 5. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 6. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 7. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 8. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 9. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 10. 23 czerwca - Dzień Ojca
 11. 1 czerwca Dzień Dziecka
 12. 26 Maja Dzień Matki
 13. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 14. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 15. Wielkanoc
 16. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 17. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 18. Zaproszenie na konferencję
 19. HBO w ŚLSOPO
 20. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 21. Spotkanie 12.12.2013 r.
 22. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 23. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 24. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 25. Oświadczenie.
 26. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 27. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 28. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 29. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 30. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.