_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Podpisz Petycję o wpisanie do Konstytucji OJCOSTWA jako wartości chronionej

Szanowni Państwo,

Konstytucja w obecnym brzmieniu mówi o ochronie rodzicielstwa wyszczególniając macierzyństwo, a pomijając całkowicie ojcostwo. Ma to swoje niechlubne odzwierciedlenie we współczesnym życiu społecznym, w którym rola i pozycja ojca jest niedocenianą, marginalizowaną i najbardziej zaniedbaną rolą społeczną. Trzeba także dodać, że ojcowie są dyskryminowani – w szczególności w sądach rodzinnych w przypadku rozwodu, tudzież rozstania się rodziców dziecka.
Brak konstytucyjnej ochrony ojcostwa nie jest dla mężczyzn zachętą do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny, podejmowania roli odpowiedzialnego i świadomego ojcostwa.
W naszym przekonaniu zmiana Art. 18 Konstytucji poprzez uzupełnienie zbioru wartości chronionych – o ojcostwo, przełoży się na realne zmiany w życiu społecznym i przyczyni się do budowania kultury sprzyjającej silnemu ojcostwu. Zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo stanowi wartość społeczną i jest elementem dobra wspólnego. Skorzystają na tym rodziny, dzieci, matki i sami ojcowie, czując się uszanowani w swojej życiowej roli i zachęceni do bardziej zaangażowanej i odpowiedzialnej służby swoim rodzinom.

Propozycja zmiany Art 18 Polskiej Konstytucji, którą my popieramy: 

Art. 18 „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Prosimy podpisujcie słuszną Petycję - dla dobra dzieci, rodzin, ojców i matek, ale także dziadków i babć, wujków i cioć! To dosłownie parę minut, a chroni życie i zdrowie, szczęście i pozytywne wartości milionów!

Link do Petycji jest poniżej:

 

http://petycja.eu/petycja-o-wpisanie-konstytucji-ojcostwa-jako-wartosci-chronionej/

 

LIST OTWARTY RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego

PRZECZYTAJ! PODPISZ! WYŚLIJ! UDOSTĘPNIJ!

W dniu 8 marca 2018 na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ziobro i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś poinformowali o planowanej reformie prawa rodzinnego i opiekuńczego pt.: „Reforma prawa rodzinnego – zmiany dla dobra dzieci i rodzin”.

W odpowiedzi na zaprezentowane główne założenia projektu, jako sygnatariusze Petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” zarejestrowanej w Senacie RP pod znakiem PW9-01/17 pragniemy przedstawić nasze stanowisko. 

Ojcowie! Reagujcie zanim odebrane Wam zostaną resztki praw i godności - Waszych, ale przede wszystkim Waszych dzieci!

Podpisujcie poniżej załączony LIST OTWARTY RODZICÓW - to zajmuje parę minut, a może decydować o Was i Waszych dzieciach na lata!

Udostępniajcie gdzie się da! 

Reaguj - masz prawo!

http://petycja.eu/list-otwarty-rodzicow-w-sprawie-reformy-prawa-rodzinnego/

Więcej artykułów…

 1. Ojcowie! Piszcie o zmianę prawa!
 2. Życzenia Świąteczno Noworoczne
 3. ŚLSOPO o prawach dzieci i rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości - panel "Rodzina w Sądzie"
 4. Dzień Ojca w (też) Radio Katowice 23.6.2017
 5. Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017
 6. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice
 7. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 8. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 9. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 10. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 11. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 12. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 13. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 14. 23 czerwca - Dzień Ojca
 15. 1 czerwca Dzień Dziecka
 16. 26 Maja Dzień Matki
 17. Konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw dzieci do Obojga Rodziców 11.04.2016
 18. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 19. Wielkanoc
 20. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 21. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 22. Zaproszenie na konferencję
 23. HBO w ŚLSOPO
 24. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 25. Spotkanie 12.12.2013 r.
 26. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 27. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 28. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 29. Oświadczenie.
 30. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.