Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017

W dniu 6.6.2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca brało udział – obok innych stowarzyszeń i organizacji ojcowskich oraz podmiotów działających na rzecz dobrej kondycji polskich rodzin, a przede wszystkim dobra polskich dzieci – w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rodziny.

 

Spotkanie pod roboczym tytułem "Rodzina w sytuacjach kryzysowych - rola wychowawcza ojca, kontakty z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa" odbyło się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

Kwestie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców po ich rozstaniu się i opieki naprzemiennej, ale i inne palące problemy polskich rodzin, zostały merytorycznie i szczegółowo zaprezentowane i omówione, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele prac jeszcze jest do wykonania w prawodawstwie rodzinnym ale przede wszystkim w orzecznictwie sądów rodzinnych.

 

Ślaskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca składa szczególne podziękowania Paniom z ww. podkomisji, tj. Pani Przewodniczącej Posłance Ewie Tomaszewskiej, Pani Posłance Urszuli Ruseckiej oraz Pani Posłance Bernadecie Krynickiej oraz Pani Profesor Krystynie Ostrowskiej.

 

Ponadto dziękujemy Panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za inspirację i pomoc w uczestnictwie w ww. posiedzeniu.

 

Poniżej link do relacji audio-video z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&type=podkomisja#B722AF19646851B1C1258131003C8364

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice

W dniu 18 maja 2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca miało możliwość uczestniczenia w programie publicystycznym Polskiego Radia Katowice „Temat do dyskusji. Alimenty”.

Audycja dotyczyła bezpośrednio kwestii alimentacji w związku z wchodzeniem w życie nowelizacji kodeksu karnego, a w szczególności Art. 209 Kodeksu Karnego.

Dziękujemy Pany redaktorowi Zdzisławowi Makles za umożliwienie zaprezentowania szerokiej rzeszy radiosłuchaczy naszej opinii na temat nie tylko odpowiedzialnej alimentacji obojga rodziców ale także nierozerwalnie związanej z nią ważnej kwestii realnej i równoprawnej opieki nad dziećmi zarówno przez ojców jak i przez matki, a także zaprezentowania problemów z jakim spotykają się nasze dzieci, i my także, w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie rodzinnym.

Liczymy na kolejne audycje poruszające ważne dla nas tematy, m.in. dotyczące wprowadzenia opieki naprzemiennej / równoważnej / dzielonej.

Posłuchajcie. Trzeba kliknąć ikonkę audycji pod zdjęciem mikrofonu na stronie

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29204,Alimenty-Temat-do-dyskusji.html#.WSSdc1R94dV 

Więcej artykułów…

 1. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 2. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 3. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 4. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 5. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 6. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 7. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 8. 23 czerwca - Dzień Ojca
 9. 1 czerwca Dzień Dziecka
 10. 26 Maja Dzień Matki
 11. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 12. Wielkanoc
 13. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 14. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 15. Zaproszenie na konferencję
 16. HBO w ŚLSOPO
 17. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 18. Spotkanie 12.12.2013 r.
 19. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 20. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 21. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 22. Oświadczenie.
 23. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 24. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 25. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 26. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 27. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 28. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 29. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego
 30. Manifestacja przed Sądem Okręgowym w Poznańiu 08.03.2013 r.