_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Konferencja z udziałem posłanki PO Anny Nemś

W dniu 7 lutego 2012r. W  miniony wtorek  w Domu Kultury w Kroczycach odbyła się konferencja Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca. Gościem honorowym konferencji była Pani Poseł Anna Nemś.Tematyka spotkania dotyczyła problemu ograniczania praw ojców  w świetle funkcjonującego prawa. Zdaniem organizatorów, w Polsce powszechną praktyką jest dyskryminacja ojców przez sądy rodzinne. Standardem stało się przyznawanie praw do opieki nad dzieckiem matce. Najczęściej sądy przychylają się również do próśb matek dotyczących nieuzasadnionego ograniczania kontaktów ojców z dziećmi. Korzystając z obecności Pani Poseł, członkowie stowarzyszenia zwrócili się z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu ich problemu oraz przedstawienie go na forum sejmowym.

Zagadnienia poruszane na konferencji to: 

1. Niekompetencja sędziów i adwokatów w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych
2. Celowe utrudnianie dostępu ojcom do dzieci przez matki - zarówno przed jak i po rozwodzie
3. Propozycje zmian prawnych

Konferencja zakończyła się napisaniem projektu nowelizacji niektórych artykułów KRiO i KPC. Serdecznie dziękujemy pani poseł za udział w konferencji i zajęcie się sprawami ojców.

Wystąpienie Pani Poseł Anny Nemś na posiedzeniu Sejmu nr.8 w dniu 16 luty 2012 r.