_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Podpisz wniosek w trybie art. 241 k.p.a. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

 

Przeciwdziałajmy patologii społecznej -

ALIENACJA RODZICIELSKA TO PRZEMOC!


Wniosek w trybie art. 241 k.p.a. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Szanowni Państwo,

W 2016r. zachęcaliśmy Państwa do podpisania petycji kierowanych do władz naszego kraju dotyczących prawa dzieci do obojga rodziców, poszanowania ich życia rodzinnego i przeciwdziałaniu przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci. Inicjatywa ta spotkała się z dosyć dużym zainteresowaniem i niewątpliwie wpłynęła na zwiększenie świadomości władz naszego kraju w kwestii problemów z jakimi borykają się osoby uwikłane w rozpad rodziny i związane z nim łamanie praw dziecka.

Tym razem próbujemy kolejny raz zwrócić uwagę Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Policji na mankamenty prawa krajowego w tym zakresie, oraz na ignorowanie i łamanie istniejących regulacji prawa krajowego i międzynarodowego odnoszących się m.in. do opieki naprzemiennej. Nazywamy rzeczy po imieniu - odbieranie dzieciom prawa do obojga rodziców to przemoc. Przemoc, która wynika z zakorzenionych stereotypów w głowach sędzin sądów rodzinnych, ich arogancji wobec prawa, beztroski w szastaniu ludzkim losem, dyskryminacji ze względu na płeć, wreszcie z niedopasowanego do realiów Kodeksu Rodzinnego.

Chcemy to zmienić, dla siebie i dla następnych pokoleń. dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie kolejnej inicjatywy:
Wniosek w trybie art. 241 k.p.a. skierowany do:

• Ministra Sprawiedliwości

• Prokuratury Krajowej

• Komendy Głównej Policji

Wszystkie trzy wnioski możesz przeczytać i podpisać na tej stronie

http://petycja.eu/przeciwdzialajmy-patologii-spolecznej/

podpisz wnioski! poinformuj/przekaż rodzinie, znajomym!

Każdy podpis jest ważny i potrzebny. Im więcej sygnatariuszy wniosku tym większe jego znaczenie.

Dziękujemy!

- - -

Zespół Petycja.eu

facebook.com/pieczanaprzemienna/
petycja.eu
https://www.facebook.com/pieczanaprzemienna/
http://pety