_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Skarga z art. 227 KPA do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć

Skarga z art. 227 KPA do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć przez:

 - Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

 - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Andżelikę Możdżanowską

 - Ministra Sprawiedliwości

zainteresowani wysłaniem pisma wzór mogą pobrać tutaj