_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 



Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Historia Śl. SOPO

Dlaczego i kiedy powstało Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

Stowarzyszenie powstało z potrzeby ojców pokrzywdzonych przez Sądy Rodzinne którym ograniczono prawa rodzicielskie w sposób niezrozumiały i kierowany głównie stereotypem myślenia polskich Sądów, że ojcowie zawsze biją, piją i porzucają rodzinę. Jako bezduszni nie chcą łożyć na utrzymanie swoich dzieci i ich matki.

Dlatego w lipcu 1988r. w sądzie warszawskim zarejestrowano ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, a następnie w większych miastach wojewódzkich powstały oddziały SOPO, które pomagały ojcom w prowadzeniu swoich spraw sądowych i walkę z normami „społecznymi” polskich Sądów Rodzinnych, traktującymi najczęściej ojca jako tego najgorszego, który nie potrafi się zajmować swoimi dziećmi i rodziną, ale też nie zgadzając się z traktowaniem matki jako jedynej, która zawsze czuwa i działa w sądach dla dobra dziecka.

Oddział SOPO w Katowicach zaczął funkcjonować w 1991 roku. W październiku 1999 roku zostało założone samodzielnie działające Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, a Oddział SOPO przestał funkcjonować w maju 2000 roku.

ŚL.SOPO jest organizacją poza rządową i kontynuuje tradycje i sposób pomocy rozpoczęty przez ogólnopolskie SOPO powstałe w latach osiemdziesiątych. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.