_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Kolejne NIE dla RODK

Jak widać nawet sami sędziowie mają świadomość, że RODK nie powinny wydawać opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

"Od wielu lat nie budzi wątpliwości, że nie istnieje podstawa organizacyjna do działalności Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w zakresie wydawania opinii w postępowaniach opiekuńczych oraz rozwodowych, brak również podstawy procesowej do wydawania opinii dla sądu. RODK nie jest ani biegłym sądowym ani też instytutem naukowo badawczym w rozumieniu art. 290 Kodeksu postępowania cywilnego."

http://www.themis-sedziowie.eu/aktualnosci/item/94-stanowisko-stowarzyszenia-s%C4%99dzi%C3%B3w-themis-w-sprawie-projektu-o-zmianie-ustawy-%E2%80%93-prawo-o-ustroju-s%C4%85d%C3%B3w-powszechnych-oraz-niekt%C3%B3rych-innych-ustaw-druk-nr-3058

25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Alienacja rodzicielska - czy wiesz co to jest? 

Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) – zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców.

Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Podczas niej indukowane są dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica. Może przyczyniać się do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica.

Efekty alienacji rodzicielskiej mogą być różnego rodzaju i nie da się ich przedstawić w postaci jednorodnego syndromu czy zespołu. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Alienacja_rodzicielska)

Kocham - nie alienuję!

Każde dziecko ma prawo do równej miłości obojga rodziców :-)

przydatne linki:

KOMITET PRZESTROGI PRZED ODDZIELENIEM RODZICA

Linki i fora dyskusyjne

ulotka - wydrukuj i rozdaj

Pomoc dla Maksia

Opieka naprzemienna w TVP

Koronnym argumentem do niezasądzenia opieki naprzemiennej (równoważnej) jest fałszywa teza o konflikcie rodziców. Ustawodawca sugeruje a orzecznicy wmawiają rodzicom, że zawłaszczenie dziecka przez jednego z rodziców i izolowanie go od drugiego jest wyrazem konfliktu a nie przemocy. Twierdzą, że musi istnieć obopólna zgoda rodziców co do sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem by móc zasądzić wspólną opiekę nad dzieckiem.

Poniżej prezentujemy materiał TVP a w nim krótką rozmowę z rodzicem, który skutecznie przeciwstawił się przemocy drugiego rodzica i organów państwowych.
Teza wprowadzająca do rozmowy, sugerująca, że wystarczy wola ojca by mógł uzyskać w orzeczeniu sądowym satysfakcjonującą opiekę nad dzieckiem i, że sądy robią to chętnie i często, daleka jest od prawdy (przytaczane dane statystyczne nie odnoszą się do zasądzania opieki).
Z drugiej strony, promowanie wspólnej opieki nad dzieckiem w przypadku rozpadu rodziny i to w sytuacji początkowej skrajnie różnej postawy rodziców, jest czymś czego jeszcze niedawno na próżno szukalibyśmy w mediach.

Niezmiernie cieszy, że tzw. czwarta władza zaczęła właściwie rozumieć pojęcie dobra dziecka. Która władza będzie następna?

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/18601985/jak-dzielic-sie-opieka-nad-dziecmi-po-rozwodzie