Nowy Rok 2014

Dziadek Mróz do nas nie przyjdzie. Nie przyprowadzi też Śnieżynki i nie przyniesie prezentów z okazji Nowego Roku. I dobrze. W nowym roku potrzebujemy głębokich zmian a nie trwania przy starym. Potrzebujemy dla swoich rodzin powszechnego ich poszanowania. Niech to co ważne dla naszych rodzin, bliskość dzieci z rodzicami, stanie się naszą codziennością. Niech miłość góruje na siłami złego.  Niech "tak" będzie "tak", a "nie" będzie "nie".Niech nikomu nie zabraknie wiary, nadziei i miłości w nadchodzącym roku a pragnienie dobra rozkwitnie ciałem nowego życia. Gdzie miłość tam i dobro.

Równego dostępu do miłości obojga rodziców życzymy sobie i innym.


zarząd SlSOPO