_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Byliśmy gośćmi Sądu Rejonowego Lubliniec

Byliśmy gośćmi Sądu Rejonowego Lubliniec

Na zaproszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lublińcu w dniiu 23 lutego 2008 roku byliśmy w gmachu sądu. W ramach organizowanego na terenie całego województwa „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w sądzie tym mieliśmy możliwość prezentowania swojej działalności i sposobów pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.
Razem z innymi organizacjami mieliśmy umożliwiony kontakt z społecznością Lublińca.

 

Dziękujemy Pani Prezes oraz kolegom którzy swój wolny czas poświęcili na propagowanie idei naszego Stowarzyszenia w kolejnej miejscowości, w której znani byliśmy tylko z naszej strony internetowej.
Ponieważ jest to akcja coroczna, mamy nadzieję rozszerzać ją w innych sądach, które rozpatrują w wydziałach rodzinnych sprawy tego typu.