_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

ŚLSOPO o prawach dzieci i rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości - panel "Rodzina w Sądzie"

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca wzięło udział w spotkaniu „Rodzina w Sądzie” z udziałem sędziów, mediatorów rodzinnych i organizacji pozarządowych, w tym organizacji ojcowskich i działających na rzecz rodziny, a przede wszystkim dzieci, zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich z udziałem Pana Ministra Łukasza Piebiaka i Pana Ministra Michała Wosia.

 

Panel odbył się dnia 29 czerwca 2017 r. w godz. 10.30 - 13.30, w Gmachu Głównym Ministerstwa przy Al. Ujazdowskich 11 (sala nr 63) w Warszawie.

 

Na spotkaniu odbyły się 5 minutowe wysłuchanie postulatów przedstawicieli sędziów, mediatorów rodzinnych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji ojcowskich i działających na rzecz rodziny, także Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, sędziów i mediatorów dotyczących spraw rodzinnych i rozwodowych oraz wysłuchanie postulatów de lege ferenda dotyczących projektów zmian w postępowaniu rozwodowym i rodzinnym.

 

 

Mówiliśmy o poszanowaniu prawa dzieci do obojga rodziców, o alienacji rodzicielskiej – czyli formie przemocy emocjonalnej, o potrzebie realizacji opieki naprzemiennej, o braku realizacji przez sądy rodzinne znowelizowanych 29 sierpnia 2015 zapisów prawnych dotyczących dzieci, i rodziców w momencie ich rozstania się – a w szczególności art. 58 i 107 krio, a także o orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i poszanowaniu prawa krajowego i EKPC.