_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017

W dniu 6.6.2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca brało udział – obok innych stowarzyszeń i organizacji ojcowskich oraz podmiotów działających na rzecz dobrej kondycji polskich rodzin, a przede wszystkim dobra polskich dzieci – w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rodziny.

 

Spotkanie pod roboczym tytułem "Rodzina w sytuacjach kryzysowych - rola wychowawcza ojca, kontakty z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa" odbyło się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

Kwestie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców po ich rozstaniu się i opieki naprzemiennej, ale i inne palące problemy polskich rodzin, zostały merytorycznie i szczegółowo zaprezentowane i omówione, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele prac jeszcze jest do wykonania w prawodawstwie rodzinnym ale przede wszystkim w orzecznictwie sądów rodzinnych.

 

Ślaskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca składa szczególne podziękowania Paniom z ww. podkomisji, tj. Pani Przewodniczącej Posłance Ewie Tomaszewskiej, Pani Posłance Urszuli Ruseckiej oraz Pani Posłance Bernadecie Krynickiej oraz Pani Profesor Krystynie Ostrowskiej.

 

Ponadto dziękujemy Panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za inspirację i pomoc w uczestnictwie w ww. posiedzeniu.

 

Poniżej link do relacji audio-video z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&type=podkomisja#B722AF19646851B1C1258131003C8364