_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice

W dniu 18 maja 2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca miało możliwość uczestniczenia w programie publicystycznym Polskiego Radia Katowice „Temat do dyskusji. Alimenty”.

Audycja dotyczyła bezpośrednio kwestii alimentacji w związku z wchodzeniem w życie nowelizacji kodeksu karnego, a w szczególności Art. 209 Kodeksu Karnego.

Dziękujemy Pany redaktorowi Zdzisławowi Makles za umożliwienie zaprezentowania szerokiej rzeszy radiosłuchaczy naszej opinii na temat nie tylko odpowiedzialnej alimentacji obojga rodziców ale także nierozerwalnie związanej z nią ważnej kwestii realnej i równoprawnej opieki nad dziećmi zarówno przez ojców jak i przez matki, a także zaprezentowania problemów z jakim spotykają się nasze dzieci, i my także, w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie rodzinnym.

Liczymy na kolejne audycje poruszające ważne dla nas tematy, m.in. dotyczące wprowadzenia opieki naprzemiennej / równoważnej / dzielonej.

Posłuchajcie. Trzeba kliknąć ikonkę audycji pod zdjęciem mikrofonu na stronie

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29204,Alimenty-Temat-do-dyskusji.html#.WSSdc1R94dV