REKLAMA

Wspieramy członków Stowarzyszenia:
Korepetycje z matematyki tel. 500721002


Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z nieograniczonej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (60 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 120 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom”

Obecnie w Polsce nagminnie spotyka się nierzetelnych psychologów, od których zależą ludzkie losy. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy.

"Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki – delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy." - Rzecznik Praw Dziecka - dnia 15 października 2012 roku – znak ZEW/071/21-2/2012/ZA

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom” dla swojego dobra, dla bezpieczeństwa swoich najbliższych, dla dobra twojej rodziny, a przede wszystkim dla dobra małoletnich dzieci!

Link do PETYCJI jest tutaj:

http://petycja.eu/petycja-stop-falszywym-psychologom/

 

Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!

Instytucja wykonywania kontaktów zupełnie nieskuteczna (art 598/15/ i następne kpc).

Jednocześnie przypominamy, że kontakty to nie jest wychowywanie dziecka. Kontakty to takie sądowe żarty z prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców, żarty z prawa dzieci zagwarantowanego w art 58 § 1a, oraz 107 § 2 KriO.

"Wydaje się, że całkowicie nieskuteczna, zdegradowana do funkcjonującej tylko na papierze, instytucja egzekucji kontaktów ustanowiona nowelizacją z 2011 roku, była metodyczną konsekwencją tak samo zdegradowanej instytucji "kontaktów", która oznaczała ustawowe przyzwolenie na "powierzenie" dziecka matce, a zredukowanie ojca do roli odwiedzającego.

Wprowadzono zatem dysfunkcjonalne, dwuetapowe postępowanie egzekucji kontaktów, gdzie w pierwszym etapie sąd miał zagrozić nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku umożliwienia kontaktów, a dopiero w drugim etapie, po uprawomocnieniu się postanowienia o zagrożeniu, rodzica utrudniającego kontakty miałyby spotkać finansowe konsekwencje tego nagannego działania.

W praktyce do zasądzenia kwoty zagrożenia lub nawet do samego zagrożenia często w ogóle nie dochodziło.

Procedura ta stanowi wręcz zachętę dla tzw. rodzica pierwszoplanowego, by wyalienował drugiego rodzica z życia dziecka celem założenia nowej rodziny z "czystą kartą" i uzyskania wyższych alimentów na dziecko, ze względu na niedokładanie osobistych starań do wychowania dziecka przez drugiego rodzica

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/konieczne-zmiany-w-przepisach-o-utrudnianiu-kontaktow-z-dziecmi 

Więcej artykułów…

 1. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 2. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 3. Podpisz PETYCJĘ „O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka”
 4. Podpisz wniosek w trybie art. 241 k.p.a. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej
 5. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 6. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 7. 23 czerwca - Dzień Ojca
 8. 1 czerwca Dzień Dziecka
 9. 26 Maja Dzień Matki
 10. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 11. Wielkanoc
 12. Petycja - "Prawo dzieci do posiadania obojga rodziców" - DO SENATU RP - Podpisz do 30.1.2016!
 13. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 14. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 15. Zaproszenie na konferencję
 16. HBO w ŚLSOPO
 17. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 18. Spotkanie 12.12.2013 r.
 19. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 20. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 21. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 22. Oświadczenie.
 23. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 24. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 25. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 26. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 27. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 28. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 29. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego
 30. Manifestacja przed Sądem Okręgowym w Poznańiu 08.03.2013 r.