REKLAMA

Wspieramy członków Stowarzyszenia:
Korepetycje z matematyki tel. 500721002


Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z nieograniczonej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (60 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 120 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa – sędzia Waldemar Żurek – w programie TVP Info, Studio Polska 2017.02.19 stwierdził :

 

"Cała Europa ma opiekę naprzemienną, brak opieki naprzemiennej generuje rocznie kilkaset tysięcy spraw w sądach. Więc proszę Państwa jeżeli my będziemy mieli prawo archaiczne, niedostosowane do zmieniających się stosunków społecznych..."

 

https://web.facebook.com/pieczanaprzemienna/videos/1122030071257182/

 

https://vod.tvp.pl/25116042/studio-polska

 

https://vod.tvp.pl/28837102/18022017-cz-1

 

 

https://vod.tvp.pl/29140861/18022017-cz-2

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom”

Obecnie w Polsce nagminnie spotyka się nierzetelnych psychologów, od których zależą ludzkie losy. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy.

"Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki – delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy." - Rzecznik Praw Dziecka - dnia 15 października 2012 roku – znak ZEW/071/21-2/2012/ZA

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom” dla swojego dobra, dla bezpieczeństwa swoich najbliższych, dla dobra twojej rodziny, a przede wszystkim dla dobra małoletnich dzieci!

Link do PETYCJI jest tutaj:

http://petycja.eu/petycja-stop-falszywym-psychologom/

 

Więcej artykułów…

 1. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 2. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 3. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 4. Podpisz PETYCJĘ „O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka”
 5. Podpisz wniosek w trybie art. 241 k.p.a. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej
 6. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 7. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 8. 23 czerwca - Dzień Ojca
 9. 1 czerwca Dzień Dziecka
 10. 26 Maja Dzień Matki
 11. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 12. Wielkanoc
 13. Petycja - "Prawo dzieci do posiadania obojga rodziców" - DO SENATU RP - Podpisz do 30.1.2016!
 14. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 15. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 16. Zaproszenie na konferencję
 17. HBO w ŚLSOPO
 18. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 19. Spotkanie 12.12.2013 r.
 20. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 21. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 22. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 23. Oświadczenie.
 24. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 25. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 26. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 27. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 28. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 29. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 30. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego